Handelsstatistik

Klicka i kartan för att ta reda på hur stor varuhandeln, tjänstehandeln och direktinvesteringsflödena mellan Sverige och ett enskilt land är. Varuhandeln delas in i export från Sverige, import från avsändningsland (det land varan skickats från) och import från ursprungsland (det land där den ekonomiskt sett viktigaste delen av tillverkningen har skett).

Uppgifter om ursprungsland registreras inte när svenska företag köper en vara från ett annat EU-land, därför är dessa värden noll i statistiken.