Kommerskollegiums utredare Camilla Prawitz berättar om innehållet i den senaste rapporten om Sveriges utrikeshandel. Statistiken gäller för helåret 2019.

Hur vill du sammanfatta Sveriges handel 2019?

Sveriges utrikeshandel utvecklades starkt 2019 jämfört med 2018. Tjänstehandeln hade en kraftigare ökning än varuhandeln och exporten ökade mer än importen. Utvecklingen dämpades dock något under det sista kvartalet.

Hur såg trenden ut för varuhandeln?

Förra året ökade exporten av varor till alla världsdelar och allra mest till USA med en uppgång på drygt 23 procent. Alla branscher utom energisektorn ökade sin export. Mest ökade kemisektorn.

Har det skett några förändringar i handeln med Storbritannien?

Vi ser ännu inte någon tydlig brexiteffekt på övergripande nivå. Storbritannien var 2019 den största leverantören av tjänster till Sverige, och den näst största mottagaren av svensk tjänsteexport. Även om den svenska tjänsteexporten till Storbritannien föll kraftigt det sista kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018, så har den under de senaste åren ökat starkt. Jämfört med året innan folkomröstningen har tjänsteexporten till Storbritannien ökat mer än dubbelt så mycket som till alla övriga EU-länderna tillsammans.

Ladda ned rapport