Kommerskollegiums utredare Camilla Prawitz berättar om innehållet i den senaste rapporten om Sveriges utrikeshandel. Statistiken gäller för de tre första kvartalen 2019.

Ser ni någon trend i Sveriges handel?

Den starka ökningen av tjänstehandeln i förhållande till varuhandeln är fortsättningen på en trend som vi har sett under det senaste decenniet. Sedan 2009 har den genomsnittliga ökningstakten i handeln med tjänster varit mer än dubbelt så hög som för varor.

Vilka tjänster är viktigast för Sverige?

Den tjänstekategori som är mest betydelsefull både på export- och importsidan är som tidigare så kallade övriga affärstjänster som bland annat omfattar tjänster inom management samt forsknings- och utvecklingstjänster.

I varuhandeln fortsätter det vara stora skillnader mellan värde och volym, vad beror det på?

Skillnaden mellan värde- och volymutvecklingen beror på prisförändringar på de varor som handlas. Dessa kan se olika ut beroende på vilka varor vi tittar på. Kronans fluktuationer mot andra valutor är en av flera faktorer som påverkar prisförändringarna.

Ladda ned rapport