Corona och handelsstatistik

I spåren av corona förändras handelns förutsättningar i snabb takt och Kommerskollegium följer noggrant utvecklingen. En grupp experter hämtar regelbundet in information från flera olika källor och en stor del av materialet publiceras på vår webb.

I vår ordinarie verksamhet gör vi statistikanalyser som vi presenterar kvartalsvis. Nu har vi skapat ett nytt sätt att arbeta och hittat nya statistikkällor för att få en så aktuell bild som möjligt av hur handeln påverkas av covid-19, säger Petter Stålenheim.

Statistik om utrikeshandelns utveckling