Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.