För helåret 2019 visade bytesbalansen ett överskott på 196 miljarder kronor, motsvarade 3,9 procent av BNP. Detta var en ökning jämfört med helåret 2018, då bytesbalansen motsvarade 1,8 procent av BNP.

Exporten av varor och tjänster ökade med 7,6 procent jämfört med 2018. Importen av varor och tjänster ökade med 3,8 procent.

Varuexporten ökade med 1,6 procent i volym och 5,3 procent i värde. Varuimporten minskade med 1,1 mätt i volym, men ökade med 1,3 procent i värde. Det totala värdet på varuexporten uppgick till 1 518 miljarder kronor och värdet på varuimporten till 1 501 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 17 miljarder, vilket kan jämföras med ett negativt handelsnetto på -41 miljarder 2018.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 73 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 58 procent. Störst var exportökningen till Amerika (20 procent), följt av Oceanien m.fl. (12 procent), Asien (6,5 procent) och övriga Europa (6,0 procent). Exporten till Afrika ökade med 3,3 procent och till EU med 2,4 procent.

Import efter handelspartner

84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 70 procent från EU. Importen ökade med 1,6 procent från EU och med 1,0 procent från övriga Europa. Importen ökade även från Oceanien m.fl. (40 procent) 1 och Asien (7,4 procent). Importen från Afrika och Amerika minskade däremot med 42 respektive 2,0 procent

Export och import efter varugrupp

Räknat i värde var det en stark positiv utveckling för samtliga varuområden utom energivaror. Särskilt stark var värdeutvecklingen för kemivaror och övriga varor.

Värdeökningen av importen om 1,3 procent drevs huvudsakligen av kemivaror och verkstadsvaror, det vill säga dessa varugrupper gav störst bidrag till värdeförändringen. 

Tjänstehandel

Tjänsteexporten ökade med 12 procent medan tjänsteimporten ökade med 10 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 721 miljarder och tjänsteimporten till 705  miljarder, vilket gav ett positivt tjänstehandelsnetto på 16 miljarder kronor. Tjänstehandeln domineras av sektorerna övriga affärstjänster, resor, tele- data- och informationstjänster samt transporter.