Sveriges export av varor och tjänster ökade med 10 procent under första halvåret jämfört med motsvarande tid 2018. Efter en period med mycket stark utveckling i utrikeshandeln kan nu tecken på en viss avmattning skönjas, framförallt när det gäller varuhandeln. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar första halvåret 2019.

Varuexporten från Sverige till USA ökade kraftigt under första halvåret, upp 28 procent. Det är framförallt exporten av läkemedel och personbilar som driver på utvecklingen. Även handeln med EU-länderna visar en ökning, 7,0 procent. Totalt ökade Sveriges varuexport med 8,1 procent och importen med 2,3 procent under årets första månader. Volymmässigt ökade exporten med 2,8 procent medan importen minskade med 1,4 procent.