Statistikrapporter

Kommerskollegiums kvartalsrapport "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar" ger en översikt över handels- och investeringsstatistiken.

Här finner du årets rapporter, liksom rapporterna för de två föregående åren.