Bytesbalansen visade ett överskott på 155 miljarder kronor, motsvarade 5,9 procent av BNP. Det är en marginell ökning jämfört med första halvåret 2020.

Sammanfattning ur rapporten:

Handelsutvecklingen första kvartalet 2021

Enligt statistik från betalningsbalansen ökade exporten av varor och tjänster med 9,1 procent jämfört med första halvåret 2020. Importen av varor och tjänster ökade med 7,3 procent.

Varuhandel

Enligt primärstatistiken för varuhandel ökade varuexporten med 9,4 procent i volym och med 10 procent i värde. Varuimporten ökade med 13 procent mätt i både volym och i värde. Det totala värdet på varuexporten uppgick till 791 miljarder kronor och värdet på varuimporten till 736 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 28 miljarder, vilket kan jämföras med ett positivt handelsnetto på 41 miljarder första halvåret 2020.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 74 procent av Sveriges totala varuexport. EU27:s värdeandel uppgick till 54 procent. Exporten ökade till EU27, Övriga Europa och Amerika men minskade till övriga världsdelar.

Import efter handelspartner

85 procent av Sveriges import kom från Europa och 68 procent från EU27. Importen ökade från samtliga världsdelar förutom till regionen Oceanien m.fl.

Export efter varugrupp

Exporten ökade i värde för Energivaror (44%), Mineralvaror (20%), Verkstadsvaror (15%), Skogvaror (7,1%) samt Övriga varor
(5,5%). Exportvärdet minskade med 11 procent för Kemivaror. Räknat i volym ökade exporten för Verkstadsvaror (22%), Övriga varor (7,0%) samt Mineralvaror (3,6%), medan den minskade för Kemivaror (-4,5%), Energivaror (-1,7%) och Skogsvaror (-0,8%).

Import efter varugrupp

Bytesbalansen visade ett överskott på 155 miljarder kronor, motsvarade 5,9 procent av BNP. Detta är en marginell ökning jämfört med första halvåret 2020.Bytesbalansen visade ett överskott på 155 miljarder kronor, motsvarade 5,9 procent av BNP. Detta är en marginell ökning jämfört med första halvåret 2020.Importen ökade i värde för samtliga varugrupper. Mest ökade värdet för Mineralvaror (26%). Mätt i volym ökade importen för alla varugrupper förutom Energivaror.

Tjänstehandeln

Tjänsteexporten ökade marginellt med 0,1 procent medan tjänsteimporten minskade med 3,6 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 309 miljarder och tjänsteimporten till 304 miljarder, vilket gav ett positivt
tjänstehandelsnetto på 4,4 miljarder kronor.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU27 utgjorde 42 procent av den totala tjänsteexporten. USA, Storbritannien och Norge var de tre största mottagarländerna.

Import efter handelspartner

Tjänsteimporten från EU27 utgjorde 53 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största enskilda leverantörsländerna.

Direktinvesteringar

Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet minskade från 251 till 88 miljarder kronor. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige minskade från 207 till 147 miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar

Vid utgången av andra kvartalet 2021 uppgick de svenskägda direktinvesteringstillgångarna i utlandet till 3 890 miljarder, en ökning med 2,1 procent jämfört med vid utgången av december 2020. De utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick till 3 422 miljarder, vilket är en ökning med 1,4 procent.