Årsrapport 2021: Solvit Sverige – hjälper företag och personer lösa problem med fri rörlighet inom EU

Under 2021 hanterade Solvit Sverige 219 ärenden där privatpersoner eller företag hade fått problem med sin rätt till fri rörlighet inom EU. De flesta problemen hade uppstått på grund av EU-ländernas tolkning av samordningsreglerna för socialförsäkringen. Även EU-medborgares svårighet att leva i Sverige utan svenskt personnummer leder som tidigare till anmälningar.

Coronapandemin satte också under 2021 sin prägel på problemen som anmäldes. Solvit Sverige fick in 37 klagomål från personer som vaccinerat sig mot covid-19 i Sverige, men som inte fick tillgång till digitala covidintyg från E-hälsomyndigheten. Problemet berodde på att personerna saknade svenskt person- eller samordningsnummer och vars vaccinationer därmed inte hanterades i det nationella vaccinationsregistret.

Andra ärenden som har hanterats av Solvit Sverige med anledning av pandemin:

 • Klagomål på inreseförbudet från Danmark till Sverige.
 • Danska karantänkrav som tillämpades olika för turister respektive danska medborgare.
 • Kompensation för kostnader som arbetsgivare i Norge haft för anställdas covidtester.
 • Hur norska regeringens ersättning till svenska gränspendlare, som inte kunde ta sig till sina arbeten då Norge stängde sina gränser, påverkar nivån av pension och andra socialförsäkringsförmåner.
 • Vilka passagerarrättigheter som gäller för flyg som ställts in på grund av pandemin.
 • Vilket lands socialförsäkringslagstiftning som gäller för en gränsarbetare som är bosatt i Sverige, men arbetar i Norge.

Ett 20-tal företagsärenden hanterades under 2021. Exempel på sådana är:

 • Hinder mot att importera brandskum från Tjeckien till Sverige.
 • Klagomål på Systembolagets inköpspriser för tyskt vin som importeras till Sverige.
 • Klagomål på Kemikalieinspektionens klassning av importerade syntetiska paraffinoljor som farligt gods och krav på säkerhetsblad vid återförsäljning av de produkterna.
 • Problem med att registrera rashundar från Polen hos Kennelklubben.
  Problem med momsåterbäring för svenska företag hos italienska skattemyndigheten.
 • Ett norskt företags klagomål på Läkemedelsverkets klassificering av kosttillskott som läkemedel enligt svensk rätt.
 • Italienska märkningskrav på förpackningar.
 • Ett franskt företags klagomål på Konsumentverkets beslut att företagets flytvästar inte uppfyllde säkerhetskraven.
 • Ett svenskt företags klagomål på ett norskt besiktningsorgans praxis att inte godkänna solskydd för nya lastbilar eftersom de bedömts som trafikfarliga av det norska besiktningsorganet.