Årsrapport: Anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet under 2019

Det här är en sammanställning och analys av händelser inom anmälningsproceduren enligt tjänstedirektivet 2019.

EU:s medlemsstater är skyldiga att anmäla ändrade krav i sin reglering av tjänster, enligt tjänstedirektiver. EU-kommissionen och övriga medlemsstater kan därefter granska och kommentera de krav som anmäls. Syftet med anmälningsproceduren är att motverka uppkomsten av nya handelshinder.

Under 2019 gjordes 146 anmälningar, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Majoriteten av medlemsstaterna gjorde få eller inga anmälningar. Likt tidigare år var Sverige ett av de länder som gjorde flest anmälningar.

I likhet med tidigare år kan det konstateras att medlemsstaterna sannolikt inte har anmält all tjänstereglering som omfattas av anmälningsplikt. Att anmälningsplikten inte efterlevs innebär att proceduren inte uppnår sin fulla potential att motverka uppkomsten av nya hinder för tjänstehandeln.