Den här utredningen identifierar hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit.

Kommerskollegiums slutsats är att ingen befintlig modell är fullt ut tillfredsställande - det är omöjligt att ersätta samtliga av EU-medlemskapets fördelar. Men några avtal som EU idag har med andra parter öppnar för vissa möjligheter som kan tjäna som grund i förhandlingarna med Storbritannien.

Den här utredningen kompletterar Kommerskollegiums tidigare utredningar och analyser av brexit.