Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet – en vägledning

Det här är en metodhjälp för kommunerna då de ser över sina regler och ser till att de inte strider mot tjänstelagen och tjänstedirektivet.

Kommuner måste identifiera sina krav som påverkar tjänsteverksamhet. De måste också göra en bedömning av om dessa krav uppfyller principerna om icke-diskriminering, nödvändighet och proportionalitet.

Checklistan längst bak i vägledningen visar på ett systematiskt sätt de olika steg som kommunen behöver gå igenom vid sin regelöversyn.