Seminarium: Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet?

Stay Safe.jpg

De nationella restriktionerna som infördes i början av pandemin satte stora delar av EU:s inre marknad ur spel. Vissa var olämpliga, men de flesta tycks ändå vara lagliga eftersom medlemsländerna får vidta egna åtgärder för att skydda folkhälsan.

Men var går gränsen för vad EU och medlemsländerna får och inte får göra? Hur påverkas företagen som verkar på en global marknad när länder tar olika vägar för att skydda sina befolkningar? På vilket sätt kan den inre marknaden stärkas för att förhindra negativa effekter vid framtida hälsokriser? Kräver olika krissituationer olika förbättringslösningar?

Kom, lyssna och ställ dina frågor under en diskussion om den inre marknadens framtid.

Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: den 12 april, kl. 11.30-12.05.

Plats: Zoom (länk skickas separat, men seminariet kommer också att kunna ses i efterhand)

Sista anmälningsdag: den 9 april

Medverkande:

  • Kristin Hedlund, executive vice president, Mölnlycke
  • Agnès Courades Allebeck, enhetschef, Kommerskollegium

Moderator:

  • Anders Ahnlid, generaldirektör, Kommerskollegium

Anmälningsformulär seminarium 12 april 2021

Samtycke enligt GDPR:s regler om personuppgifter

Kommerskollegiums behandling av personuppgifter

Har du frågor om seminariet? Kontakta Nataliya Hulusjö, fornamn.efternamn@kommerskollegium.se