Företag använder frihandelsavtal effektivt redan efter några år

Importera & exportera

Om handel

Publicerad: 14 mar 2022

Företag lyckas dra nytta av över 90 procent av de möjliga tullsänkningarna redan tre till fyra år efter det att ett frihandelsavtal har trätt i kraft. Det visar en ny rapport från Kommerskollegium.

Rapporten analyserar den svenska importen från Sydkorea och svenska importörers utnyttjande av möjliga tullbesparingar mellan åren 2008 och 2018, utifrån frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

– Vi bedömer att många av resultaten i rapporten är universella och därför giltiga för de flesta av EU:s modernare frihandelsavtal, säger Jonas Kasteng, en av författarna till rapporten.

Företag lär sig främst använda frihandelsavtal genom egen praktisk erfarenhet, vilket visas av att antalet egna importtransaktioner är viktigare för användningen än den totala tid företaget importerat.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten

Learning by Using Free Trade Agreements – a firm and transaction-level analysis of the EU–South Korea FTA