Stort steg framåt mot ett investeringsavtal mellan EU och Kina

Importera & exportera

Publicerad: 12 jan 2021

EU och Kina kom nyligen fram till en principiell överenskommelse om att teckna ett investeringsavtal. Vissa sektorer som förut varit helt stängda för investeringar kommer därmed öppnas och i andra tas krav på samägande och begränsade investeringsnivåer bort.

EU och Kina har förhandlat om ett investeringsavtal sedan 2013 och den överenskommelse som har nåtts nu är ett viktigt steg närmare ett avtal. Fortfarande återstår dock visst arbete med avtalstexterna. Innan avtalet kan träda i kraft måste avtalet dessutom genomgå juridisk granskning och översättas innan det kan godkännas av Kina, EU:s parlament och Europeiska unionens råd.

– Det nya investeringsavtalet kommer att gå utöver de WTO-regler som hittills har styrt svenska investeringar i Kina. Det kommer därför att innebära ökade möjligheter för svenska företag att investera i Kina, säger Sophia Tannergård, utredare vid Kommerskollegium.

Avtalet medför förbättrade möjligheter att investera inom både tillverkningsindustri (som motorfordon, telekom och sjukvårdsutrustning) och tjänstesektorer (som datortjänster, finansiella tjänster och molntjänster).

– Investeringsavtalet kommer att vara mycket mer begränsat än ett traditionellt frihandelsavtal. Det kommer inte att reglera handel med varor utan syftar främst till att ta bort vissa hinder för investeringar hos båda parter.

Parterna har kommit överens om att tillämpa regler om transparens i statsstöd och att inte tvinga utländska företag att lämna ifrån sig teknologi (påtvingad teknologiöverföring). De har dessutom gjort åtaganden inom hållbar utveckling, både när det gäller klimat och arbetsvillkor. EU och Kina ska också försöka nå en överenskommelse om investeringsskydd inom två år efter det att avtalet signeras.

– Det är viktigt att komma ihåg att investeringsavtalet inte är helt klart än. Vi kommer fortsätta följa förhandlingarna och titta vidare på vad avtalet kan få för konsekvenser, säger Sophia Tannergård.

Läs mer om innehållet i investeringsavtalet EU–Kina

Kontakt

Sophia Tannergård
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 03