Hur handelspolitiken bäst utformas när geopolitiska spänningar ökar

Om handel

Publicerad: 01 sep 2021

När geopolitiska spänningar ökar funderar beslutsfattare över hur handelspolitiken ska användas för att värna nationell säkerhet. I en ny rapport visar Kommerskollegium hur handelspolitik, geopolitik och säkerhetspolitik hänger ihop och diskuterar alternativa strategier för EU:s handelspolitik.

– Forskning visar att handel och ekonomisk integration har en stabiliserande säkerhetspolitisk effekt, även i relation till auktoritära länder. Därför bör EU inte överge sin historiska strategi att främja fred och säkerhet via ekonomisk integration, säger Per Altenberg som har skrivit rapporten.

– Genuina säkerhetshot kan ibland legitimera diskriminering av utländska intressen men det är viktigt att handel och investeringar inte slentrianmässigt ges en säkerhetspolitisk tolkningsram.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten: An EU Trade Policy for Geopolitical Ends – clashing perspectives and policy recommendations