Fortsatt svag utrikeshandel under årets första kvartal

Om handel

Publicerad: 17 jun 2021

Efter mer än ett år med pandemin har Sveriges utrikeshandel ännu inte återhämtat sig. Varuexporten har fortsatt att minska något och tjänstehandeln är fortsatt mycket svag. Samtidigt syns en viss återhämtning när det gäller varuimporten. Det visar Kommerskollegiums rapport över utrikeshandeln för första kvartalet.

– Minskningen av varuexporten drevs huvudsakligen av varuområdet kemivaror, där bland annat läkemedel ingår. På importsidan drevs ökningen huvudsakligen av verkstadsvaror, säger Hannes Jägerstedt, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium.

Under årets första kvartal är det Sveriges handel med länder inom EU samt med Norge och Island som utvecklats bättre än handeln med andra länder. Men det gäller varuhandeln. Tjänstehandeln med EU:s inre marknad har minskat i större omfattning än med övriga världen. Bland annat syns en mycket kraftig minskning av rese- och transporttjänster.

I januari lämnade Storbritannien den inre marknaden och EU:s frihandelsavtal med Storbritannien trädde i kraft. Den senaste statistiken visar att varuimporten från Storbritannien har minskat kraftigt. Storbritannien fortsätter dock att vara en mycket viktig handelspartner för Sverige, visar ett fördjupningskapitel i rapporten. Storbritannien är näst största handelspartnern för tjänster och sjätte viktigaste exportmarknaden för varor.

Rapporten

Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar första kvartalet 2021

Kontakt

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69