Branschspecifika varuregler skapar utmaningar för företag inom EU

EU-rätten

Importera & exportera

Publicerad: 27 aug 2021

EU:s inre marknad fungerar väl, men det finns fortfarande betydande utmaningar när det gäller den fria rörligheten för varor. Det framgår av vår rapport där svenska företag inom pappersindustrin och life science har intervjuats om sina erfarenheter.

– Det finns fortfarande betydande utmaningar när det gäller den fria rörligheten för varor. Det gäller inte minst för pappersvaror och medicinteknik, där det inte alls är självklart att en vara som säljs i ett EU-land kan säljas utan problem i ett annat EU-land, säger Anna Graneli som har lett utredningen.

I utredningen har Kommerskollegium frågat ett antal företag inom life science och pappersindustrin om vilka hinder de upplever i andra EU-länder. Fokus har varit på handelshinder som har sitt ursprung i lagar, regler och andra myndighetsåtgärder och som begränsar den fria rörligheten för varor, tjänster och personer

– Vi ser en tydlig tendens i intervjuerna att de hinder företagen upplever som mest besvärande är kopplade till de produkt- och branschspecifika regelverken. Det kan till exempel handla om regler för material i kontakt med livsmedel för företag inom pappersindustrin och om regler för kliniska prövningar för företag inom life science.

Läs hela intervjun och ladda ner rapporten:
Vilka handelshinder upplever svenska företag i andra EU-länder? – En branschstudie från pappersindustri och life science