Uppdaterade ursprungsregler – olika möjligheter diskuteras i ny rapport

Om handel

Publicerad: 29 maj 2020

Hänger ursprungsreglerna med i tiden när tillverkning och handelsmönster förändras? En ny rapport från Kommerskollegium diskuterar olika sätt att uppdatera ursprungsreglerna och samtidigt koppla dem till tjänster, digitalisering, hållbarhet och utnyttjande av handelsavtal.

– I takt med att varutillverkningen förändras – i ökande utsträckning innehåller tjänster, blir alltmer digitaliserad och alltmer kommer att präglas av hållbarhet – behöver ursprungsregler anpassas och uppdateras. Annars är risken att de inte uppfyller sitt syfte, säger Christopher Wingård, som har skrivit rapporten.

Intervju med Christopher Wingård och länk till rapporten "Rules of Origin for the 21st Century".

Rapporten är på engelska, med en sammanfattning på svenska.