Även uttalanden och råd kan omfattas av EU-rätten

EU-rätten

Publicerad: 16 okt 2020

Allmänna råd och uttalanden som riskerar att hindra den fria rörligheten omfattas av EU-rätten. Det framgår av en vägledning från Kommerskollegium som ska hjälpa offentliga företrädare att identifiera när deras icke-bindande åtgärder behöver ta hänsyn till EU-rätten.

- Att även muntliga uttalanden kan ha en sådan effekt att EU-rätten gäller, är kanske inte så känt. Ett uttalande som görs av en företrädare för staten kan få en effekt på den fria rörligheten och bör därför föregås av samma överväganden som till exempel ett skriftligt beslut, säger Lena Nordquist, EU-rättsjurist vid Kommerskollegium.

Ett konkret exempel på när EU-rätten gäller är om en kommun på sin webbplats skulle uppmuntra konsumenter att köpa lokala produkter.

- Om en kommun skulle uppmuntra till att hellre köpa svenska äpplen än franska blir effekten att de franska äpplena inte får samma tillträde till marknaden som svenska och därmed diskrimineras. Det är generellt sett inte är tillåtet.

Läs hela intervjun och ladda ner vägledningen

Kontakt

Lena Nordquist
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 49 37