Aktuell handelsstatistik visar fortsatt svagare flöden än normalt

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 07 aug 2020

Hur påverkar coronapandemin Sveriges utrikeshandel? Kommerskollegium publicerar nu uppdaterad statistik över handeln med varor och tjänster och transporterna till och från Sverige.

– Vi ser en ihållande svag utveckling för varuhandeln med länder utanför EU, särskilt på importsidan men även för exporten. Handelsvolymerna är fortfarande svaga i jämförelse med samma period föregående år. Däremot så ser vi en positiv utveckling för läkemedel och skyddsutrustning både på import- och exportsidan, säger Hannes Jägerstedt, ekonomisk analytiker på Kommerskollegium.

– För personbilstrafiken över Öresundsbron är trafikflödena fortfarande klart under normala nivåer. Dock syns en ihållande stegvis återhämtning från bottennoteringen under vecka 15.

Tjänstehandeln

– För tjänstehandeln har vi än så länge enbart data till och med maj, på grund ut av en eftersläpning i rapporteringen. Här har vi å andra sidan tillgång till flöden för både länder inom och utanför EU. Båda visar ett liknande mönster – tjänsteexporten fortsätter att falla i årstakt medan tjänsteimporten ligger på förhållandevis normala nivåer. Därmed uppvisar tjänstehandeln ett motsatt mönster jämfört med varuhandelsutvecklingen där det är importen som drabbats hårdast.

Kommerskollegiums sammanställning bygger på en rad källor och omfattar bland annat statistik för varuhandel med länder utanför EU fram till mitten av juli.

Mer information

Kommerskollegiums information om handeln och corona

Frågor besvaras av:

Hannes Jägerstedt
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 48 69