EU och Singapores frihandelsavtal i kraft

Importera & exportera

Publicerad: 20 nov 2019

Den 21 november trädde frihandelsavtalet mellan EU och Singapore i kraft. För Sverige är Singapore en viktig marknad, den största exportmarknaden i Sydostasien. Närmare 1 900 svenska företag har export dit.

– Många av de varor vi exporterar är redan tullfria. Men det här är ett viktigt avtal ur andra avseenden. Det är EU:s första omfattande frihandelsavtal med ett land i Sydostasien och kan ses som en modell för kommande avtal och ett första steg mot ett framtida större regionalt avtal, säger Emma Sävenborg, utredare på Kommerskollegium.

Tullfrihet för de flesta varor

Företag som importerar varor från Singapore får tullfrihet på 80 procent av varorna nu när frihandelsavtalet trätt i kraft. För de resterande 20 procenten kommer tullarna successivt tas bort inom en femårsperiod. Elektronikvaror hör till de produkter som blir tullfria direkt medan tullarna för textilier tas bort inom tre till fem år och tullarna för cyklar och sportskor avvecklas om fem år.

Den svenska exporten av varor till Singapore var förra året närmare 8 miljarder kronor. Samtidigt var varuimporten därifrån 1,7 miljarder kronor. Men avtalet omfattar betydligt mer och gäller en rad områden som bland annat tekniska handelshinder, hälsoskyddsregler, handelsprocedurer, tjänstehandel, offentlig upphandling, immaterialrätt och hållbar utveckling.

Investeringsskydd i separat avtal

EU och Singapore avslutade förhandlingarna om ett frihandels- och investeringsskyddsavtal 2014. I samband med godkännandet av avtalet ville EU kommissionen reda ut fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna och bad EU-domstolen om ett utlåtande. EU-domstolen meddelade då att investeringsskyddsdelen måste godkännas i alla nationella och vissa regionala parlament i medlemsländerna, vilket resulterade i en uppdelning av avtalen. Detta betyder att investeringsskyddsavtalet nu måste godkännas av samtliga medlemsstater innan det kan träda i kraft.

Ytterligare ett omfattande frihandelsavtal i Sydostasien är färdigförhandlat, avtalet med Vietnam. Avtalet ska röstas om i Europaparlamentet i februari 2020 och om det godkänns kan det träda i kraft.

Mer information

Kontakt

Emma Sävenborg
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 4871