Viss stålimport riskerar kraftig extra tull – kvoter på väg att ta slut

Publicerad: 11 dec 2018

Tullkvoterna för importerat stål till EU är på väg att ta slut. Stål som importeras utöver kvoten kommer att drabbas av 25 procent extra tull.

EU införde tullkvoter för import av visst stål till EU i juli 2018. Det innebär att företag får importera till ordinarie tull så länge kvoten inte är full. Sedan tillkommer en tilläggstull på 25 procent utöver ordinarie tull. Detta gäller fram till 3 februari 2019, då nya beslut kan komma att påverka kvoterna.

Kvot för valstråd snart maximalt utnyttjad

När knappt två månader återstår för tullkvoterna för stål så börjar vissa kvoter bli knappa. Framförallt är det kvoten för olegerad och annan legerad valstråd som börjar ta slut. Där återstår endast 7 procent. Ytterligare fyra kvoter håller på att ta slut med 80 procent eller mer utnyttjat av kvoten.

Tullkvoterna är ett resultat av EU:s så kallade provisoriska skyddsåtgärder. De syftar till att skydda EU från stål som omdirigeras från den amerikanska marknaden där tullarna markant höjdes i våras.
Tullkvoterna gäller för import av 23 olika stålkategorier.

Fem kategorier utnyttjade till mer än 80 procent

Kommerskollegium har gått igenom hur kvotutnyttjandet såg ut den 7 december.

De produktkategorier som i första hand riskerar att ta slut och som utnyttjats till 80 procent eller mer är:
• Valstråd, olegerad och annan legerad. Kvoten utnyttjad till 93 procent.
• Ihåliga profiler. Kvoten utnyttjad till 89 procent.
• Valstråd, rostfri. Kvoten utnyttjad till 85 procent
• Armeringsjärn. Kvoten utnyttjad till 84 procent
• Stänger och lätta profiler, rostfria. Kvoten utnyttjad till 80 procent

Ytterligare import väntar på behandling

Kommerskollegiums genomgång visar det faktiska utnyttjandet av kvoter och inte ansökningar som väntar på behandling. På EU:s webbplats går det också att se hur stor kvantitet som företag har ansökt om, men där kvot ännu inte har tilldelats.

Mer information

Guide: Så kan du följa utnyttjandet av kvoter (Kommerskollegiums webb)