Beslut om registrering av import av elcyklar

Importera & exportera

Publicerad: 04 maj 2018

EU-kommissionen har beslutat om registrering av import av elcyklar från Kina från och med den 4 maj 2018. Beslutet är fattat med anledning av de antidumpnings- och antisubventionsundersökningar kring elcyklar som kommissionen just nu genomför.

Beslutet innebär att tullar på elcyklar kan tas ut retroaktivt från den dag som beslutet om registrering fattats. Ett krav för retroaktivt uttag är dock att kommissionen, i de pågående antidumpnings- och antisubventions­undersökningarna, kommer fram till att elcyklar från Kina dumpas på EU:s marknad och/eller att produktionen i Kina är subventionerad.

Registreringen och retroaktiviteten motiveras med att om kommissionen kommer fram till att tullar ska införas och att unionsindustrin lidit skada under undersökningstiden, så ska den skada som unionsindustrin lidit under undersökningstiden neutraliseras genom att importörerna åläggs att betala en retroaktiv tullavgift.

Registreringen genomförs av Tullverket.

Den 20 oktober 2017 meddelade EU-kommissionen att ett antidumpningsförfarande skulle inledas beträffande import till EU av elcyklar med ursprung i Kina. Senare, den 21 december 2017 meddelade kommissionen att även ett antisubventionsförfarande skulle inledas avseende import av elcyklar från Kina.

Läs besluten
Beslutet om registrering
Beslutet om antidumpningsförfarande
Beslutet om antisubventionsförfarande

Fråga EU-kommissionen

Telefonnummer och mejladresser till EU-kommissionen