Medarbetare berättar

Ekonomer, jurister, statsvetare, HR-personal och kommunikatörer. På Kommerskollegium arbetar människor med många olika kompetenser och erfarenheter. Så här berättar några av dem.

Att förstå hur internationell handel ser ut och förändras är centralt för att utveckla en fungerande handelspolitik. Våra ekonomiska analyser ligger till grund för hur svenska handelsintressen drivs internationellt.

Camilla Prawitz, nationalekonom

Jag arbetar med att identifiera och analysera hinder för företag på EU:s digitala inre marknad.

Mattias Karlson Jernbäcker, jurist

Våra frågor har stort utrymme i samhällsdebatten och det är viktigt att vi förmedlar vår kunskap på ett begripligt sätt. Det ska vara enkelt att ta del av, förstå och engagera sig i våra frågor. Därför jobbar vi mycket med pedagogik, klarspråk och visuell kommunikation. Det är ytterst en demokratifråga och något som alla myndigheter ska arbeta för.

Lena Gustavsson, kommunikationsstrateg

Vi jobbar aktivt med att alla dimensioner av hållbarhet ska genomsyra hela myndighetens arbete. Jag arbetar framförallt med ekologisk hållbarhet och analyserar till exempel hur handelspolitiken kan bidra till en förbättrad miljö och hur frihandelsavtal påverkar miljön.

Fredrik Gisselman, miljöekonom

Vår handelskompetens används för att stärka förutsättningarna för handel i länder som Ecuador, Zambia och Bangladesh. Väldigt påtagligt blir det när vi varje år samlar tjänstemän från olika delar av världen i vårt utbildningsprogram Trade Academy. Då förstår man verkligen att vi har mycket att lära av varandra.

Åsa Christiansson, projektledare