Den handelspolitiska utbildningen Trade Academy

Trade Academy - webb 2-1 a.jpg

Trade Academy är en ettårig handelspolitisk utbildning som anordnas av Kommerskollegium. Deltagarna är framför allt tjänstemän inom den offentliga sektorn i utvecklingsländer. De arbetar med handelspolitiska frågor på till exempel ministerier och myndigheter.

Målet med Trade Academy är att ge deltagarna ökade kunskaper och verktyg för att analysera och tillämpa handelspolitiska frågor i sitt dagliga arbete. Hållbarhets- och tjänstemannaperspektiven löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Kursen genomförs vid två kurstillfällen, båda förlagda i Stockholm. Mellan dessa arbetar deltagarna med en hemuppgift.

Intervjuer med deltagare i Trade Academy (på engelska)