Bilaterala och regionala projekt

Möte representanter Sverige och Liberia

Våra samarbetsprojekt syftar till att stärka statliga institutioner som arbetar med handelsfrågor genom långsiktigt institutionellt samarbete. Behoven i de länder som vi arbetar med är utgångspunkten för insatserna. Inriktningen följer också regeringens styrinstrument på området, såsom riktlinjer och samarbetsstrategier.

Ecuador

Sedan 2017 har Kommerskollegium ett samarbete med Ecuadors ministerium för produktion, investeringar, utrikeshandel och fiskeri. Syftet är att stödja Ecuadors implementering av landets frihandelsavtal med EU. Projektet har berört fyra olika sakområden; handel och hållbarhet, tekniska handelshinder, tjänstehandel och ursprungsregler. Mycket fokus inom projektet ligger på att utveckla och stärka processer och rutiner för ministeriets arbete med andra aktörer. Både inom regeringen men även med näringsliv och med civilsamhälle. Ett konkret resultat av samarbetet är att en handbok för implementering av hållbarhetskapitlet i frihandelsavtalet med EU tagits fram, i samarbete med Europeiska kommissionen.

Zambia

Kollegiet har sedan 2014 samarbetat med University of Zambia. Projektet som pågår till och med 2020 har under tiden utvidgats till att även inkludera Copperbelt University och Mulungushi University i Zambia. Målet med samarbetet är att utveckla och stärka universitetens handelspolitiska utbildningar. Detta görs främst genom att höja kompetensen hos de lektorer som genomför utbildningarna. Under flera år har lektorer deltagit i kollegiets utbildningsprogram Trade Academy där en viss del av utbildningen har skräddarsytts specifikt för dem. Genom utbildningen får lektorerna nya handelspolitiska kunskaper och en ökad förståelse för nya pedagogiska verktyg. Inom ramen för projektet pågår också ett arbete med att utveckla undervisningsmaterial som ska användas på alla tre universitet.