Avsnitt 15 - "Problemlösaren i den polska skärgården eller Så funkar SOLVIT - den inre marknadens väktare"

17 maj 2017

Om att navigera både till sjöss och i myndighetsvärlden på den inre marknaden. Men också om byråkraten som blåslampa och den inre marknadens väktare. Med Lena Nordquist, SOLVIT-samordnare på Kommerskollegium och entreprenören Anders Bergström. Samtalsledare: Alexandra Hernadi, kommunikationsansvarig Kommerskollegium.