Avsnitt 13 - "En mindre kris för multilaterismen?" eller Så regleras internationell handel"

05 apr 2017

Vi reder ut skillnaden mellan frihandelsavtal och multilaterala avtal och pratar om motsättningarna mellan maktpolitiken och businesslogiken. Men också om vad som återstår när 164 länder ska komma överens, den tomma amerikanska stolen i Genève och deprimerande läxor. Med Daniel Blockert, Sveriges ambassadör i WTO och Henrik Isakson, ämnesråd och expert på frihandelsavtal på Kommerskollegium. Samtalsledare: Alexandra Hernadi, kommunikationsansvarig Kommerskollegium.