Avsnitt 22 - "Den outnyttjade potentialen" om att avtala om handel - för vem och varför.

24 maj 2018

Om outnyttjad potential och hur ett avtal kan bygga både förtroende och transparens. Men också om verklighet vs teori och hur man får de två att mötas. Kommerskollegiums Jonas Kasteng och Anamaria Deliu och Cemille Üstün från Almega samtalar om möjligheterna med frihandelsavtal för både företag, länder och individer med programledare Alexandra Hernadi.