Tullfrihet vid import av skyddsutrustning för bekämpning av covid-19

Offentliga organ såsom myndigheter, regioner och kommuner kan importera skyddsutrustning tull- och momsfritt för att bekämpa covid-19. Även vissa organisationer har denna möjlighet, även privata. Det har EU-kommissionen beslutat.

EU-kommissionen har, på begäran av 23 medlemsstater, beslutat att ytterligare förlänga tull-och momsbefrielsen för import av skyddsutrustning och medicinsk utrustning  som behövs för att bekämpa covid-19 eller för att hjälpa dem som redan har drabbats. Förlängningen gäller till och med den 30 juni 2022. Cypern, Frankrike, Litauen och Slovakien har inte begärt en förlängning och omfattas därför inte av EU-kommissionens beslut. 

2021/2313 EU-kommissionens beslut

– Att använda ett handelspolitiskt instrument för att ge bättre förutsättningar för att bekämpa covid-19 och att hjälpa dem som drabbats är naturligt i det här läget, säger Maria Johem som är expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

I Sverige är det Tullverket som har ansvar för frågan. På deras webbplats finns mer information om vilka organ och organisationer som kan importera tull- och momsfritt, vilka varor det gäller och på vilket sätt varorna ska användas:

Varor avsedda för skydd mot bekämpning av covid-19 på Tullverkets webbplats