Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för Sverige? Se seminarium om hur EU:s inre marknad påverkats av den pågående pandemin.

Talare: Evin Incir, Europaparlamentariker (S), Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M), Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige. Samtalet modereras av Karin Flordal, SKR.

Seminariet är ett av tre seminarier som sändes inför Europadagen den 9 maj. Se alla seminarier i sin helhet på EU-kommissionen Sveriges webbplats:

Europadagen 2020