Ursprungsbevis i coronatider

För att kunna dra nytta av tullsänkningarna i EU:s frihandelsavtal krävs ett ursprungsbevis. Med hänvisning till covid 19-viruset har dock flera av EU:s avtalsparter meddelat att de inte har möjlighet att utfärda ursprungscertifikat i original längre. Istället kommer kopior att användas. Dock måste länder först anmäla till EU-kommissionen att de vill kunna använda kopior.

- Norge är ett exempel på en av Sveriges större handelspartners där certifikat i både original och kopia kan förekomma, säger Christopher Wingård, Kommerskollegiums utredare med inriktning på ursprungsregler.

På Tullverkets webbplats finns information hur du som importör och exportör går tillväga för att fortsätta använda EU:s frihandelsavtal, inklusive vilka länder som meddelat att de vill kunna använda kopior av certifikat.

Mer information om vad som gäller för ursprungscertifikat i coronatider på Tullverkets webbplats