Tullfrihet för att importera skyddsutrustning under corona

Offentliga organ såsom myndigheter, regioner och kommuner kan importera skyddsutrustning tull- och momsfritt under coronakrisen. Även vissa organisationer har denna möjlighet. Det har EU-kommissionen beslutat.

EU-kommissionen har nu beslutat att ytterligare förlänga tull-och momsbefrielsen för import av skyddsutrustning och medicinsk utrustning  som behövs för att bekämpa covid-19 eller för att hjälpa dem som redan har drabbats. Förlängningen gäller till och med den 30 april 2021. För import till Storbritannien gäller beslutet om förlängning endast till den 31 december 2020.

– Att använda ett handelspolitiskt instrument för att ge bättre förutsättningar för att bekämpa covid-19 och att hjälpa dem som drabbats är naturligt i det här läget, säger Maria Johem som är expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

Beslutet innebär även momsfrihet. I Sverige är det Tullverket som har ansvar för frågan. På deras webbplats finns mer information om vilka organ och organisationer som kan importera tull- och momsfritt, vilka varor det gäller och på vilket sätt varorna ska användas:

Varor avsedda för skydd mot bekämpning av covid-19 på Tullverkets webbplats