Tullfrihet för att importera skyddsutrustning under corona

Offentliga organ såsom myndigheter, regioner och kommuner kan importera skyddsutrustning tull- och momsfritt under coronakrisen. Även vissa organisationer har denna möjlighet. Det har EU-kommissionen beslutat.

EU-kommissionen har beslutat att ytterligare förlänga tull-och momsbefrielsen för import av skyddsutrustning och medicinsk utrustning  som behövs för att bekämpa covid-19 eller för att hjälpa dem som redan har drabbats. Förlängningen gäller till och med den 31 december 2021.

– Att använda ett handelspolitiskt instrument för att ge bättre förutsättningar för att bekämpa covid-19 och att hjälpa dem som drabbats är naturligt i det här läget, säger Maria Johem som är expert på tullfrågor vid Kommerskollegium.

Beslutet innebär även momsfrihet. I Sverige är det Tullverket som har ansvar för frågan. På deras webbplats finns mer information om vilka organ och organisationer som kan importera tull- och momsfritt, vilka varor det gäller och på vilket sätt varorna ska användas:

Varor avsedda för skydd mot bekämpning av covid-19 på Tullverkets webbplats