Exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk

Kravet på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning för medicinskt bruk har tagits bort. Från den 26 maj 2020 behövs inte längre tillstånd.

Läs mer i vår nyhet från den 25 maj:

EU tar bort exportrestriktionerna för personlig skyddsutrustning