Hör av dig till oss

Flera extraordinära åtgärder införs nu i handeln och det är extra viktigt att hålla koll på varuregler som är på gång i olika länder. Får du problem med din export eller import – kontakta oss.

Grafen visar Sveriges varuhandel med länder utanför EU vecka för vecka, till och med den 7 mars 2021. I grafen kan du välja om du vill titta i export- eller importfliken. Om du bara vill se ett år i taget, klicka ur de andra åren under tabellen. Kommerskollegium följer nu noggrant coronavirusets påverkan på utrikeshandeln och sammanställer information från en rad olika uppgiftslämnare. Här kan du ta del av statistiken:

Statistik om utrikeshandelns utveckling