Intervju: Omvärldsbevakning och nätverkande prioriterat för möbelföretaget

Sina Wahlström, Director of Regulatory Affairs på Ikea

Stina Wallström, Director of Regulatory Affairs på Ikea

Ikeas varuhus finns i över 50 länder och den globala handelspolitiken har en påtaglig påverkan på företaget. Stina Wallström är en av dem som följer utvecklingen på företaget.

– Vår affärsidé bygger ju på att vi levererar exakt samma produkt runt om i världen och då är frågor som globala standarder för till exempel produktsäkerhet extremt viktiga för vår affär, säger Stina Wallström, Director of Regulatory Affairs på Ikea.

Frågor som globala standarder är extremt viktiga för vår affär.

Hennes vardag består av regelbunden kontakt med myndigheter, branschorganisationer och lagstiftare runt om i världen för att försäkra sig om att företaget lever upp till de regler och avtal som gäller. Det kan handla om allt från hur man utformar en produkt så att den fungerar på samtliga marknader, till lokala förutsättningar som arbetsrätt, markköp och krav på inhemsk produktion. Och det finns orosmoln.

– Den ökande protektionismen som vi nu ser på vissa håll gör det till exempel svårare för oss att nå ut med våra produkter. Brexit kommer troligtvis innebära krångligare tullprocedurer vilket i sin tur leder till att vi får problem att leverera produkter till våra varuhus i England. Krav på lokala insatsvaror är ett annat problem när vi vill expandera på nya marknader, förklarar Stina Wallström.

Med hjälp av internationella organisationer som Eurocommerce kraftsamlar näringslivet i handelspolitiska frågor inom EU. Men även svenska myndigheter hjälper företag att följa utvecklingen.

– Kommerskollegium har tillsammans med svenska intressenter som branschorganisationen Svensk Handel stort inflytande internationellt.

Hon nämner särskilt Forum för tekniska regler som Kommerskollegium håller i, ett nätverk där företag och myndigheter diskuterar aktuella regelverk och praktiska erfarenheter.

– Vi har ett eget nätverk med personer avsatta för att bevaka alla våra marknader, men de bredare perspektiven, hur man tolkar regelverk, vad som är på gång i kommande handelsavtal och vilka problem vi ser måste vi diskutera med dem som sedan deltar i de internationella diskussionerna. Det är så vi kan vara med och påverka förutsättningarna för handel på alla de marknader vi finns på.

Fakta: Forum för tekniska regler

Forum för tekniska regler möts tre gånger per år och består av representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer och företag.

Forum för tekniska regler