Swepro – Sveriges råd för handelsprocedurer

Swepro är Sveriges forum för diskussion och information om det internationella arbetet med frågor om handelsprocedurer. Swepro administreras av Kommerskollegium som också är ordförande. Vi arbetar för förenklade, harmoniserade och effektiva handelsprocedurer.

Swepro samlar representanter från departement, myndigheter, branschorganisationer och näringsliv för diskussioner och informationsutbyte om arbetet på handelsprocedurområdet. Samverkan sker kring förenklade handelsprocedurer och informationsflöden i den internationella handeln. Rådet följer utveckling, förhandlingar, trender och tendenser inom handelsprocedurområdet.

Kommerskollegium har som ambition att bjuda in till möten två gånger per år. Varje möte har ett i förväg definierat tema. De synpunkter, tankar och förbättringsförslag som kommer upp på mötena tas vidare på lämpligt sätt och följs upp på kommande möte.

Emma-Wallfelt-480-480.jpg

Vill du delta i Swepro?

Eller har du en fråga? Kontakta mig!

Emma Wallfelt

Telefon: 08-690 48 59

Kontaktformulär