Forum för standardiseringsfrågor

För att utbyta information och samla in synpunkter kring standardiseringsfrågor samlar Kommerskollegium myndigheter och andra berörda intressenter till möten i Forum för standardiseringsfrågor.

Exempel på frågor som forumet diskuterar:

  • Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning.
  • Utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen.
  • Hur samverkan av standardiseringsfrågorna i Sverige kan stärkas.
  • Standardiseringens nationella, europeiska och internationella dimensioner.
  • Enskilda handelshinder.
Felinda Wennerberg.jpg

Vill du delta i Forum för standardiseringsfrågor?

Eller har du en fråga? Kontakta mig!

Felinda Wennerberg

Telefon: 08-690 49 43

Kontaktformulär