Utökad tid för att lämna synpunkter inför förhandlingar med Kina

Ännu finns det tid och möjlighet att framföra sina önskemål och synpunkter inför att Kinas offentliga upphandling ska öppnas upp för utländsk konkurrens. Kommerskollegium har förlängt deadline för synpunkter till den 4 maj.

Kina vill ansluta sig till WTO:s avtal om offentlig upphandling och snart ska förhandlingarna inledas. I februari bjöd Kommerskollegium in företag och branschföreningar att komma in med sina önskemål och intressen inför förhandlingsstarten. Finns det till exempel särskilda produktområden eller geografiska områden som är av specifikt intresse?

- Den pågående coronapandemin gör att vi har förlängt möjligheten för företag och branschorganisationer att komma med synpunkter. Vi tror att det är fler som vill skicka in sina önskemål, säger Emilie Eriksson, Kommerskollegiums expert på WTO och offentlig upphandling.

- Det är nu innan förhandlingarna inletts som det finns störst chans att påverka, att Sverige ska kunna föra in de svenska intressena, säger Emilie Eriksson.

Förberedelsearbetet fortsätter alltså även om många fysiska möten ställts in på grund av pandemin.

Så här lämnar du synpunkterna till Kommerskollegium