Kina vill öppna upp för offentlig upphandling – lämna önskemål inför förhandlingsstarten

Vilka synpunkter och önskemål har ditt företag inför att Kina ska öppna upp och ge utländska företag ökade möjligheter att delta i offentliga upphandlingar i Kina? Snart inleds förhandlingar om Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om offentlig upphandling. Företag kan inför detta lämna in synpunkter och önskemål. Senast 4 maj.

I Kinas anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling ska det regleras bland annat vilka myndigheter, sektorer samt varor och tjänster som ska omfattas av avtalet. Kina är den andra största exportmarknaden utanför Europa och det är därför mycket viktigt att fånga upp de svenska intressena inför förhandlingen. Kommerskollegium har i uppdrag att lämna underlag till regeringen inför de här förhandlingarna.

Svara på vår enkät eller kontakta oss direkt

Ta vara på möjligheten att påverka innehållet och prioriteringarna i förhandlingarna om Kinas anslutning genom att besvara enkäten nedan eller kontakta Kommerskollegiums utredare direkt.

Svaren i enkäten kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om en begäran att få ta del av enkätsvaren kommer in, gör Kommerskollegium en sekretessprövning. Innan Kommerskollegium fattar beslut om sekretess, frågar vi berört företag hur det ser på sekretessen i sina svar.

Svara senast den 4 maj

Välkommen med dina synpunkter senast den 4 maj. Mejla ditt enkätsvar till: registrator@kommerskollegium.se, eller posta det till Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm. 

Enkät på svenska Enkät på engelska
Emilie-Eriksson-1-1.jpg

Har du frågor?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Emilie Eriksson

Telefon: 08-690 49 34

Kontaktformulär