Lämna synpunkter på handeln med Indien

Handlar ditt företag med Indien och har stött problem? Nu finns det möjlighet att få problemen diskuterade vid ett ministermöte mellan Sverige och Indien. Skicka in dina erfarenheter senast 26 september.

I början på 2022 kommer ett så kallat blandkommissionsmöte på ministernivå att äga rum mellan Sverige och Indien. Under mötet kommer bland annat svenska företags problem och hinder när de handlar med Indien att diskuteras.

Kommerskollegium har fått i uppdrag av Utrikesdepartement att sammanställa exempel på utmaningar och problem som svenska företag möter när de gör affärer i Indien. Det kan gälla till exempel tullhantering, märkning och testning av varor, skatter, licenser, krav på lokalt innehåll eller med tjänstehandel och investeringar.

Om ditt företag har stött på någon svårighet när ni gör affärer med eller i Indien uppskattar vi om du kan beskriva problemet tydligt för oss. Utgå gärna från följande frågor när du ska beskriva problemen:

  • Vilka varor (HS-kod), tjänster eller investeringar är berörda?
  • Hur påverkar problemet ditt företag?
  • Har problemet lett till förlorade affärsmöjligheter och går värdet av dessa att uppskatta?
  • Gäller problemet någon specifik lag eller reglering? Beskriv gärna det så detaljerat som möjligt.
  • Finns det några speciella hinder och utmaningar som påverkar företagets handel och investeringar i Indien som kan bidra till ländernas gröna omställning?
  • Upplever ni utmaningar i att uppfylla företagets egna hållbarhetsmål i Indien och finns det hinder som påverkar företagets bredare hållbarhetsarbete?
  • Har ditt företag själv redan tagit upp problemet/problemen med de indiska myndigheterna eller med hjälp av svenska ambassaden, svenska handelskammaren i Indien eller EU-kommissionen? Om så är fallet, har det gett något resultat?
  • Har det skett förbättringar eller försämringar avseende problemen under de senaste fem åren?

Vi skulle också vilja veta hur ditt företag ser på Indien som marknad, leverantör eller land att handla med och investera i och om ni har synpunkter på eller prioriteringar för eventuella kommande bilaterala frihandelsavtalsförhandlingar mellan Indien och EU.

Mejla oss senast den 26 september

Vi är tacksamma för ditt svar senast den 26 september. Svaret kan skickas via e-post till Nesli Almufti, enligt modell fornamn.efternamn@kommerskollegium.se.

Om vi behöver följa upp dina svar behöver vi kontaktuppgifter till en person på ditt företag.

Kommerskollegium följer offentlighets- och sekretesslagen och uppskattar därför om du meddelar oss om du anser att något i ditt svar utgör känslig information.

Stort tack för din medverkan!

Kontakt

Nesli Almufti
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08-690 4887
073-424 4887