Så kan du förbättra EU:s handelspolitik

Vad anser du att EU behöver göra för att förbättra ditt företags möjligheter att göra affärer utanför EU? Just nu har du möjlighet att säga vad du tycker när EU ska revidera strategin för sin handelspolitik. Lämna dina synpunkter direkt till EU-kommissionen senast 15 november.

– Den här översynen av strategin kommer att forma EU:s handelspolitik under de kommande åren, säger Anna Sabelström, ämnesråd på Kommerskollegium.

Organisationer, företag och medborgare, myndigheter – alla är inbjudna att komma med synpunkter på EU:s strategi för handelspolitiken. Inte minst små- och medelstora företag lyfts fram och välkomnas att lämna input enligt det tiosidiga dokumentet som EU-kommissionen publicerat. Där finns det totalt 13 frågor som täcker allt från vilka åtgärder man tycker EU ska vidta för att stärka företags leveranskedjor till vilka länder och regioner som EU ska samarbeta med och hur världshandelsorganisationen WTO ska förstärkas.

Att EU väljer att se över strategin för sin handelspolitik nu beror till viss del på brister som blivit tydliga under den pågående coronapandemin, men också på tendenser till protektionism samt handelskonflikter mellan världens stora aktörer.

EU:s dokument för att få in synpunkter innehåller alltså 13 frågor. Men måste alla frågorna besvaras?

– Nej, det här är ingen enkät. Har man som företag till exempel synpunkter på hur EU:s skyddsåtgärder och motåtgärder fungerar och vilka konsekvenser det får i företagets verklighet så är det givetvis den fråga som man skickar in synpunkter på, säger Anna Sabelström.

Anna Sabelström samordnar Kommerskollegiums arbete med EU:s översyn av strategin för handelspolitiken.

– Men vi kommer inte att be företagen att lämna in synpunkterna till oss. Vill företagen inte själva skicka in dem direkt till EU-kommissionen kommer många branschorganisationer och näringslivsorganisationer att göra det så det är dit företag kan vända sig.

Här lämnar du synpunkter

Kort om EU:s handelspolitik

Handelspolitiken är gemensam i EU och det är EU-kommissionen som hanterar handelsrelationerna. Det är kommissionen som förhandlar frihandelsavtal, för närvarande bland annat med Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. Regler och lagar som berör handelsfrågorna tas fram inom EU-arbetet och det är EU-kommissionen som talar för alla EU-medlemsländerna vid möten i världshandelsorganisationen WTO. Dessutom är det EU-kommissionen som agerar emot eller inför skyddsåtgärder i form av antidumpingåtgärder, motåtgärder i form av skyddstullar mot omvärlden, enstaka länder eller regioner. I princip allt som har med internationell handel att göra bestäms centralt i EU.