EU och Japans frihandelsavtal ett år – Nu finns varuhandelsstatistik för hela 2019

Ett år har EU och Japans frihandelsavtal varit i kraft. Nu kommer de första helårssiffrorna. Exporten pekar uppåt. Importen visar ännu inte samma utveckling.

– Många förbättringar av handelsvillkoren har skett. Men det är för tidigt att se alla vinsterna med avtalet. Och vi kan inte heller säga hur mycket av exportuppgången som beror på handelsavtalet och hur mycket som beror på andra faktorer, säger Annika Widell, Kommerskollegiums specialist på Japan.

Varuexporten ökar

Exporten från Sverige har ökat med 13 procent under 2019 liksom den gjorde 2018.

– Det går ännu så länge inte att säga vilka effekter avtalet mellan EU och Japan har haft på handeln. Ofta finns dock en förväntansaspekt vilket innebär att handeln ökar redan innan ett avtal träder i kraft. Det har tidigare observerats för flera andra frihandelsavtal, säger Per Altenberg som analyserat vilka effekter EU:s olika frihandelsavtal har på EU:s och Sveriges handel.

Tullfritt för många varor

Genom avtalet blev det tullfritt att importera kemivaror (med några enstaka undantag), kläder och textilier till Japan. För andra varor som läkemedel, motorfordon, telekommunikationsutrustning och papper var det redan tullfritt. Avtalet med EU innebar att totalt närmare 90 procent av den japanska importen av varor från EU blev tullfri när det trädde i kraft den 1 februari 2019.

– Men det finns vissa varor av särskilt intresse för svensk export till Japan som fortfarande belastas med tull, till exempel vissa träprodukter och virke. Där kommer tullarna att trappas ner under sju års tid. Så visst, även exportörerna av dessa träprodukter har fått förbättrade villkor redan nu, men det är först efter 1 april 2026 som just de varorna kan importeras tullfritt till Japan, säger Annika Widell.

Tullsänkningar varje år

Tullarna för livsmedel är höga i Japan men genom frihandelsavtalet kan många jordbruksvaror och livsmedelsprodukter exporteras tullfritt eller med nedsatt tull. Nedtrappningstiden för tullar varierar mellan olika produkter, men kan vara så lång som 15 år för vissa industrivaror och jordbruksprodukter. De japanska tullsänkningarna sker varje år den 1 april.

– Men för det stora flertalet produkter är det tullfritt redan nu. När det gäller andra delar av avtalet är det också alldeles för tidigt att kunna se några effekter, säger Annika Widell.

Till de andra delarna hör att europeiska företag ska få ännu större möjligheter att delta i offentliga upphandlingar och att man i Japan i större utsträckning ska använda internationella standarder.