Länkar till användbar information

Här hittar du länkar till information och webbsidor som vi hänvisade till under kortseminariet 7 oktober

Förändringarna

EU-kommissionens hela utförliga information om hur företag kan förbereda sig på respektive varu- eller tjänsteområde, säkerhetsfrågor, e-handel, dual use etc.

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Kommerskollegiums information

Kommerskollegiums lista över förberedelser inför 1 januari 2021
Kommerskollegiums sammanställning: Vilken fråga hanteras av vilken myndighet
Kommerskollegiums brexitingång

Tullverket

Följ utvecklingen under hösten och förbered er på att det blir tullhantering i handeln med Storbritannien från och med den 1 januari 2021. Vi uppdaterar kontinuerligt vår brexitsida på tullverket.se, detsamma gäller sidan Frågor och svar om brexit.

Brexit - vad innebär det för svensk handel
Frågor och svar om brexit

För företag som sedan tidigare inte handlat med länder utanför EU finns följande information.

Brexit - för företag som tidigare inte handlat med länder utanför EU

Integritetsskyddsmyndigheten

Överföring av personuppgifter till tredje land

Integritetsskyddsmyndighetens information

Swedac

Om regulativa förändringar för varor på grund av brexit

Swedacs information

Skatteverket

Skatteverkets information om moms, punktskatter och registrering

Skatteverkets information

EU-kommissionen

Checklista för företag (på svenska)

Storbritannien

Storbritanniens tulltaxa från 1 januari 2021

https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/efter-brexit/efter-overgangsperioden/storbritanniens-tulltaxa-2021/

Storbritanniens information till företag om nödvändiga förberedelser inför 1/1 2021

https://www.gov.uk/transition

Storbritanniens nya immigrationssystem

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Storbritanniens Border Operating Model:

https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Prenumerera på Kommerskollegiums och Tullverkets nyhetsbrev:

Utrikeshandelsnytt - Kommerskollegiums nyhetsbrev för företag

Tullnytt - Tullverkets nyhetsbrev