Så kan du göra för att uppfylla ursprungsregler i EU:s frihandelsavtal

Om EU och Storbritannien kommer överens om ett frihandelsavtal kommer ditt företag att behöva uppfylla ursprungsregler. Om det inte blir något avtal, väntar omfattande tullprocedurer och i vissa fall även tullar.

Den här artikeln fokuserar på vad som gäller om det blir ett frihandelsavtal med Storbritannien efter 1 januari 2021. För många företag som idag har handel med Storbritannien kan en helt ny erfarenhet vänta – ursprungsregler. En del upplever ursprungsreglerna som en djungel som kräver kunskap, förberedelser och ibland hjälp. Christopher Wingård, Kommerskollegiums brexitsamordnare och expert på ursprungsregler förklarar varför reglerna finns:

– Ursprungsreglerna finns i frihandelsavtal för att säkerställa att det endast är företagen i de länder som slutit avtalet som får rätt att dra nytta av avtalets tullnedsättningar. Ursprungsreglerna är en garanti för att andra länder inte åker snålskjuts.

– Ursprungsreglerna sätter stopp för att produkter bara märks om för att uppfylla kravet på ursprung från ett visst land. För att få nedsatt tull krävs att en vara tillverkats eller bearbetats i ett land som omfattas av frihandelsavtalet.

Ursprungsregler ingår i alla frihandelsavtal. Men det gäller att kolla upp exakt hur ursprungsreglerna ser ut.

– Vissa ursprungsregler kräver certifikat, att de är stämplade och underskrivna. I andra fall räcker det att exportören gör en kort deklaration. I vissa avtal kan till och med importören stå för ursprungsbeviset. Det gäller alltså att sätta sig in i vad som gäller just för det land som ditt företag exporterar till eller importerar ifrån, säger Christopher Wingård.

Om vi säger att mitt företag importerar varor från ett land med vilket EU har frihandelsavtal, vilket kan bli fallet med Storbritannien efter 1 januari 2021. Vad behöver jag göra som importör?

– Ta kontakt med leverantören. Det är vanligen leverantören som ska förse varan med ursprungsbevis. Ett ursprungsbevis är som ett pass som följer med varan. Ursprungsbeviset krävs för att få nedsatt tull för varan, förklarar Christopher Wingård.

I vår tid av långa leveranskedjor, där varor korsar nationsgränser både en och två gånger innan det blir en färdig produkt, är det viktigt för en exportör att veta var varan och dess ingående komponenter har tillverkats. Upptäcker tullmyndigheten vid en verifikationskontroll att varan inte uppfyller ursprungsreglerna i frihandelsavtalet kan importören bli återbetalningsskyldig, även retroaktivt.

Bland företagens vanligaste frågor till Christopher om ursprungsregler hör de som gäller bearbetningskraven. Här kommer en lista över olika aspekter som är bra att tänka på:

Klassificering

  1. Ta reda på vilken klassificering varan har.

– Är varan felklassificerad blir det fel hela vägen och företaget kan riskera antingen att gå miste om tullnedsättning eller att bli återbetalningsskyldig, varnar Christopher Wingård.

Hjälp med klassificeringsfrågor kan du och ditt företag få från Tullverket.

Ursprung

  1. Ta reda på varifrån varan och det ingående materialet kommer ifrån.
  2. Om du köper material från EU behöver du be leverantören om en leverantörsdeklaration som garanterat att materialet har ursprung i EU.
  3. Var uppmärksam på att olika frihandelsavtal kan ha olika ursprungskrav - ta reda på hur ursprungsreglerna ser ut i det frihandelsavtalet som ditt företag använder.

En lista över EU:s frihandelsavtal och ursprungsregler hittar du hos EU-kommissionens Trade Helpdesk

Bearbetning

  1. Håll koll på hur stor del av din produkts värde (fabrikspris) som kommer av lokal bearbetning och hur stor andel som utgörs av material från länder utanför frihandelsavtalet.
  2. Tänk på att material med ursprung i andra EU-länder ses på samma sätt som material med ursprung i Sverige. Detsamma gäller material från motparten i det frihandelsavtal som ditt företag utnyttjar, något kallas kumulation. Exempelvis om du använder avtalet med Korea, då kan du använda material med ursprung i Korea i din tillverkning på samma sätt som du kan använda EU-material.

Frågor kring bearbetningskrav kan besvaras av oss på Kommerskollegium och Business Sweden.

Kunskap

Om det blir ett frihandelsavtal med Storbritannien och du inte sedan tidigare är van vid att hantera ursprungsregler - skaffa kunskap om hur ursprungsreglerna fungerar.

För praktiska frågor kring tillämpningen av ursprungsregler och ursprungsbevis kontakta Tullverket.

För att öka kunskapen: Både Business Sweden och handelskamrarna ordnar fortlöpande kurser om ursprungsregler och frihandelsavtal.