Kvottillstånd för virke från Ryssland

Importerar ditt företag virke av gran eller tall till EU från Ryssland? För att kunna göra det med lägre ryska exporttullar behövs ett kvottillstånd. Du ansöker hos Kommerskollegium.

Ta reda på om din import kan få del av de lägre ryska exporttullarna

Ryssland har höga exporttullar för export av gran och tall. Men EU har ingått ett avtal om Ryssland om lägre exporttullar för gran och tall för vissa bestämd kvantiteter (kvoter). Inom kvoterna ligger exporttullen för gran på 13 procent och för tall på 15 procent. Kvoterna är uppdelade i andelar för återkommande importörer (kallade traditionella) och nya importörer. Traditionella importörer får ett kvotutrymme reserverat för sig baserat på deras import under en referensperiod medan nya importörer får kvottilldelning enligt principen ”först till kvarn”, d et vill säga; kvoter beviljas i den ordning ansökningarna inkommer.

För att få del av de lägre ryska exporttullarna för gran och tall måste importörer i EU ansöka om kvottilldelning hos EU:s medlemsländers behöriga myndigheter. I Sverige är det Kommerskollegium som är behörig myndighet.

Kvotreglerna som finns i avtalet med Ryssland och EU:s förordning om kvotfördelning med tillhörande ändringsförordning är krångliga. Kontakta gärna Kommerskollegium om du har några frågor.

Ansök om kvottillstånd

Ansök om kvottillstånd för gran eller tall från Ryssland genom att fylla i ansökningsblanketten. Ansökan skriver du under och skickar tillsammans med kontrakt eller förkontrakt och intyg om bearbetning i EU. Observera att vi bara kan handlägga ansökningar som kommer in till oss i original.

Skicka din ansökan till:

Kommerskollegium
Licensärenden
Box 6803
113 86 Stockholm

Ladda ner blanketten

Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten

Ulf Eriksson

Har du frågor om virkeskvoter?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Ulf Eriksson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär