Sök exportlicens, import- och kvottillstånd eller undantag från sanktioner

För vissa varor som ska importeras eller exporteras behöver du ansöka om licens, tillstånd eller tilldelning av en så kallad kvot. Du kan också ansöka om undantag från sanktioner som är riktade mot vissa länder. Här ser du vilka varor respektive länder där du kan behöva göra en ansökan hos Kommerskollegium.

Hos Kommerskollegium kan du ansöka om:

Det finns flera varor som har särskilda bestämmelser vid import eller export. På Tullverkets webbplats hittar du information om vilka varor som har importrestriktioner och vilka varor som har exportrestriktioner.