Hitta producenter i Bolivia

Planerar ditt företag att importera produkter som quinoa, chia och maca, så kallade superfoods? Då har du möjlighet att komma i kontakt med producenter i Bolivia genom oss.

Julian Sievers, projektledare vid Kommerskollegium, berätta om projektet!

– Vi stödjer en grupp producenter av så kallade superfoods från Bolivia att komma i kontakt med importörer i Sverige och Norden. 

Vilka produkter rör det sig om konkret?

– Det rör sig om ett antal olika produkter inom kategorin superfoods, både råvara och processade i olika former. Bland produkterna återfinns quinoa, chia, amaranth, canihua, acai, palqui, maca och camu-camu.

Hur kan importörer och inköpare i Sverige dra nytta av projektet?

– Det finns en rad olika aktiviteter under 2020 och 2021 där vi välkomnar svenska företag att vara med och delta. Närmast till hands ligger virtuella möten mellan bolivianska producenter och svenska importörer i november.

Vad kostar det?

– Det är gratis att delta i de digitala mötena för svenska företag.

Det här händer

17-19 november 2020 | Virtuella B2B-möten mellan svenska importörer och bolivianska exportörer

Andra kvartalet 2021 | Bolivianska producenter kommer till Sverige.

Fjärde kvartalet 2021 | Svenska importörer reser till Bolivia.

Vad innebär de virtuella mötena mer konkret?

– De bolivianska företagen som bjuds in till att delta i de virtuella mötena med svenska företag är noggrant utvalda producenter som förbereds och coachas för att bli så attraktiva som möjligt för importörer och inköpare på den svenska marknaden. Alla har erfarenhet av att exportera, pratar engelska och har de nödvändigaste certifikaten på plats. En lista på de producenter som vi har valt ut för mötena kommer att skickas till de företag i Sverige som är intresserade.

– Alla intresserade företag i Sverige har möjlighet att ha enskilda 30 minuters möten via Skype (eller liknande plattform) med den eller de bolivianska producenter som de är intresserade av. I vissa fall kommer det finnas möjlighet att få varuprover från de bolivianska producenterna innan mötet så att företagen i Sverige kan skapa sig en bild av producenten och vad de har att erbjuda. Genom de virtuella B2B-mötena hoppas vi kunna erbjuda ett enkelt och effektivt sätt för företag i Sverige att etablera en kontakt med producenter i Bolivia i tider av covid-19.

Mer om projektet

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och öka exporten av så kallade superfoods från Bolivia. Bolivia har en lång tradition inom superfoods och är en betydelsefull producent inom området. 

Projektet genomförs tillsammans med ett antal bolivianska och internationella partners inom ramen för Open Trade Gate Sweden.

Julian Sievers_480-480-medium.jpg

Vill du veta mer eller anmäla intresse för att vara med?

Hör av dig till mig!

Julian Sievers

Telefon: 08-690 48 13

Kontaktformulär