Så importerar du från utvecklingsland

Vill du importera varor från ett utvecklingsland? Då kan du få råd och stöd från Open Trade Gate Sweden.

Open Trade Gate Sweden är en nationell kontaktpunkt som är en del av Kommerskollegium. Vi hjälper både importörer i Sverige och exportörer från utvecklingsländer med information om regler och krav för export till Sverige och EU. Ditt företag kan också vända sig till oss för att komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket.

Kontakta Open Trade Gate Sweden

Vill du veta mer om att importera från utvecklingsländer? Välkommen att kontakta oss!

Open Trade Gate Sweden

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär