Hitta leverantörer och nya produkter utanför EU

Letar ditt företag efter nya produkter och leverantörer utanför EU? Genom oss finns det möjlighet att delta i evenemang och inköpsresor där du kan träffa exportörer som är förberedda på den svenska marknadens krav och förväntningar. Just nu pågår aktiviteter kring så kallade superfoods från Bolivia och ekologiska produkter från Sydafrika.

Open Trade Gate Sweden (OTGS) är en verksamhet på Kommerskollegium som arbetar långsiktigt med att hjälpa exportörer i utvecklingsländer att kunna komma in på marknaden i Sverige och EU.

Med hjälp av svenska och internationella konsulter väljer vi exportörer med potential som får en omfattande träning i att presenterar sig och sina produkter för svenska importörer. Du som importör har möjlighet att träffa företagen genom att delta i våra matchmaking-events och inköpsresor.

Pågående projekt: Superfoods från Bolivia och ekologiska livsmedel från Sydafrika

För närvarande arbetar vi med producenter av ekologiska livsmedel som frön, nötter, färsk eller torkad frukt från Sydafrika. Läs mer och anmäl intresse för att träffa sydafrikanska producenter

Dessutom arbetar vi med producenter av så kallade superfoods (produkter som quinoa, chia, amaranth, canihua, acai, palqui, maca och camu-camu) från Bolivia. Läs mer och anmäl intresse

Påverka vilka importmarknader som kommer näst

Du som importör kan också hjälpa OTGS med din erfarenhet om vilka behov och trender som finns på den svenska marknaden. Gör det genom att gå med i en av våra fokusgrupper. Din erfarenhet blir en viktig pusselbit när OTGS väljer vilka länder och produkter som kan bli aktuella för framtida importfrämjande aktiviteter.

Få hjälp med regler och krav på importerade produkter

Har du frågor om krav som importerade produkter måste uppfylla för att kunna säljas på marknaden i Sverige? OTGS ger dig svaren.

Mer information om OTGS

Anamaria Deliu_2020_480_480.jpg

Har du frågor?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Anamaria Deliu

Telefon: 08-690 49 13

Kontaktformulär