Hitta leverantörer och nya produkter utanför EU

Letar ditt företag efter nya produkter och leverantörer utanför EU? Genom oss finns det möjlighet att delta i evenemang och inköpsresor där du kan träffa exportörer som är förberedda på den svenska marknadens krav och förväntningar.

Just nu fokuserar vi på livsmedel och IT. Det kommer också in förfrågningar om andra produkter från utländska företag och organisationer som är intresserade av att börja exportera till Sverige.

Open Trade Gate Sweden (OTGS) är en avdelning på Kommerskollegium som arbetar långsiktigt med att hjälpa exportörer i utvecklingsländer att kunna komma in på marknaden i Sverige och EU.

Med hjälp av svenska och internationella konsulter väljer vi exportörer med potential som får en omfattande träning i att presenterar sig och sina produkter för svenska importörer. Vissa exportörer är i uppstartsfasen i sin exportsatsning medan andra har påbörjat sin exportresa och behöver hitta en lämplig handelspartner inom EU. Du som importör har möjlighet att träffa företagen genom att delta i våra matchmaking-events och inköpsresor.

Pågående projekt

För närvarande arbetar vi bland annat med dessa länder och produkter:

Bolivia – quinoa, chia, amaranth, canihua, acai, palqui, maca och camu-camu (så kallade superfoods eller urgrödor)

Kenya – nötter och frön, örter och kryddor, samt te från små- och medelstora kenyanska företag

Moldavien – it-tjänster

Ukraina – it-tjänster

Påverka vilka importmarknader som kommer näst

Du som importör kan också hjälpa OTGS med din erfarenhet om vilka behov och trender som finns på den svenska marknaden. Gör det genom att kontakta oss direkt! Din erfarenhet blir en viktig pusselbit när OTGS väljer vilka länder och produkter som kan bli aktuella för framtida importfrämjande aktiviteter.

Vi på OTGS kontaktar kontinuerligt svenska företag för att ta reda på vilka produkter och tjänster som är intressanta för den svenska marknaden, vilka certifieringar och verifieringar som vanligtvis krävs för dem och hur svenska företag vanligtvis importerar godset.

Några marknader som vi planerar att arbeta mer med framöver är länder i EU:s direkta närområde, till exempel Armenien, Georgien, Moldavien och Ukraina.

Få hjälp med regler och krav på importerade produkter

Har du frågor om krav som importerade produkter måste uppfylla för att kunna säljas på marknaden i Sverige? OTGS ger dig svaren.

Mer information om OTGS

Har du frågor?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Constanza Mac-Donald

Telefon: 08-690 49 49

Kontaktformulär